پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398     
 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري حاجي آباد هرمزگان در نظر دارد طراحي شهري ميدان امام خميني(ره) ، را به مسابقه  بگذارد . لذا ازكليه معماران،شهرسازان، طراحان صنعتي وهنرمندان هنرهاي تجسمي علاقه مند دعوت به عمل مي آيد،دراين مسابقه شركت نمايند.

-       ويژگي هاي عمومي و فني طرح

الف) معنايي:

-       طراحي بر مبناي مفاهيم خاص ميدان به لحاظ هويتي و تاريخي

-       توجه به شناسه به عنوان يكي از عناصر موثر منظر و سيماي ميدان

-       توجه به اهميت نور و روشنايي در معماري ايراني  اسلامي

-       ميزان خاطره انگيز بودن ، هويت بخشي شناسه و فضاي مياني

-       توجه به تغيير كيفيت آكسهاي بصري در ميدان  به عنوان يك مفصل شهري

-       لحاظ كردن بازي سايه و روشن در نماد طراحي شده

ب) فرمي :

- رعايت اصول زيباشناسي در زمينه فرم ، اندازه ، مقياس ، تناسبات و . . .

- توجه به بستر فيزيكي طرح در مواردي چون هندسه ، جداره ها ، جهت گيري ها و. . .

- توجه به طراحي منظر جزيره مرتبط با شناسه ميدان

- رعايت خلاقيت و بديع بودن طرح

- توجه به اجرايي بودن طرح

- توجه به موضوعاتي همچون وضوح و شفافيت فضا و . . .

- توجه به سيماي روز و شب ميدان

ج) عملكردي :  

- راستاي خيابان هاي اطراف و ديد بصري مناسب به ميدان  و شناسه (عدم تزاحم ديد براي مسيرهاي ترافيكي پيرامون)

- ارتباط منطقي ابعاد شناسه با عرض ميدان و خيابان هاي اطراف آن با درنظر  گرفتن  فاصله و زاويه ديد

- در نظرگرفتن طرح هاي بالادست ، تاسيسات زيربنايي ، نكات فني و . . .  در طراحي

د) ارائه آثار به صورت زير مي باشد :

* معرفي كامل طرح با ارائه در شيت هاي 70×50 به صورت پرينت رنگي شامل :

- سايت پلان در مقياس 1/200

- پلان در مقياس 1/100

- نماها در مقياس 1/100

- جزئيات لازم و فايل كامپيوتري كليه مدارك و نقشه ها

-       شرايط و نحوه شركت در مسابقه:

- كليه معماران ، شهرسازان ،طراحان صنعتي و هنرمندان هنرهاي تجسمي مي توانند در اين مسابقه شركت نمايند.

-جوايز مسابقه

اثراول : لوح تقدير به همراه 25000000ریال

به نفرات دوم و سوم نيز به رسم يادبود جوايزي تقديم خواهد گرديد.
مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه  1393

شماره تلفن جهت تماس ضروری 07634224084 شهرداری حاجی آباد هرمزگان 


فایل الحاقی ( MODEL.PDF )

   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0